Asian Handicap

Det är inte alltid så lätt att förstå sig på Asian Handicap om vad som gäller så vi gjorde en tabell som pedagogiskt förklarar vad olika spel betyder.

Asian Handicap 0

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar 
Det blir oavgjort = Du får tillbaka insatsen

Asian Handicap +0.25

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner med halva insatsen och får tillbaka den andra halvan

Asian Handicap +0.5

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner

Asian Handicap +0.75

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar med ett mål = Du får tillbaka halva insatsen
Ditt lag förlorar med minst två mål = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner

Asian Handicap +1

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar med ett mål = Du får tillbaka hela din insats
Ditt lag förlorar med minst två mål = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner

Asian Handicap +1.25

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar med ett mål = Du vinner med halva insatsen och får tillbaka den andra halvan
Ditt lag förlorar med minst två mål = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner

Asian Handicap +1.5

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar med ett mål = Du vinner
Ditt lag förlorar med minst två mål = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner

Asian Handicap +1.75

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar med ett mål = Du vinner
Ditt lag förlorar med minst två mål = Du förlorar halva insatsen och får tillbaka den andra halvan
Det blir oavgjort = Du vinner

Asian Handicap +2

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar med ett mål = Du vinner
Ditt lag förlorar med två mål = Du får tillbaka hela insatsen
Ditt lag förlorar med minst tre mål = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner

Asian Handikap +2.25

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar med ett mål = Du vinner
Ditt lag förlorar med två mål = Du vinner med halva insatsen och får tillbaka den andra halvan
Ditt lag förlorar med minst 3 mål = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner

Asian Handicap +2.5

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar med ett eller två mål = Du vinner
Ditt lag förlorar med minst tre mål = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner

 

 Asian Handicap -0.25

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar halva insatsen

Asian Handicap -0.5

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar

Asian Handicap -0.75

Ditt lag vinner med ett mål = Du vinner med halva insatsen och får tillbaka den andra halvan
Ditt lag vinner med minst två mål = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar

Asian Handicap -1

Ditt lag vinner med ett mål = Du får tillbaka hela insatsen
Ditt lag vinner med minst två mål = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar

Asian Handicap -1.25

Ditt lag vinner med ett mål = Du förlorar halva insatsen och får tillbaka den andra halvan
Ditt lag vinner med minst två mål = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar

Asian Handicap -1.5

Ditt lag vinner med ett mål = Du förlorar
Ditt lag vinner med minst två mål = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar

Asian Handicap -1.75

Ditt lag vinner med ett mål = Du förlorar
Ditt lag vinner med två mål = Du vinner med halva insasten och får tillbaka andra halvan
Ditt lag vinner med minst 3 mål = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar

Asian Handicap -2

Ditt lag vinner med ett mål = Du förlorar
Ditt lag vinner med två mål = Du får tillbaka hela insatsen
Ditt lag vinner med minst 3 mål = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar

Asian Handicap -2.25

Ditt lag vinner med ett mål = Du förlorar
Ditt lag vinner med två mål = Du förlorar halva insasten och får tillbaka andra halvan
Ditt lag vinner med minst tre mål = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar

Asian Handicap - 2.5

Ditt lag vinner med minst tre mål = Du vinner
Ditt lag vinner med färre än tre mål = Du förlorar
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar