Asian Handicap

Asian Handicap 0

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar 
Det blir oavgjort = Du får tillbaka insatsen

Asian Handicap +0.25

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner med halva insatsen och får tillbaka den andra halvan

Asian Handicap +0.5

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner

Asian Handicap +0.75

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar med ett mål = Du får tillbaka halva insatsen
Ditt lag förlorar med minst två mål = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner

Asian Handicap +1

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar med ett mål = Du får tillbaka hela din insats
Ditt lag förlorar med minst två mål = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner

Asian Handicap +1.25

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar med ett mål = Du vinner med halva insatsen och får tillbaka den andra halvan
Ditt lag förlorar med minst två mål = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner

Asian Handicap +1.5

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar med ett mål = Du vinner
Ditt lag förlorar med minst två mål = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner

Asian Handicap +1.75

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar med ett mål = Du vinner
Ditt lag förlorar med minst två mål = Du förlorar halva insatsen och får tillbaka den andra halvan
Det blir oavgjort = Du vinner

Asian Handicap +2

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar med ett mål = Du vinner
Ditt lag förlorar med två mål = Du får tillbaka hela insatsen
Ditt lag förlorar med minst tre mål = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner

Asian Handikap +2.25

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar med ett mål = Du vinner
Ditt lag förlorar med två mål = Du vinner med halva insatsen och får tillbaka den andra halvan
Ditt lag förlorar med minst 3 mål = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner

Asian Handicap +2.5

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar med ett eller två mål = Du vinner
Ditt lag förlorar med minst tre mål = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du vinner

 

 Asian Handicap -0.25

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar halva insatsen

Asian Handicap -0.5

Ditt lag vinner = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar

Asian Handicap -0.75

Ditt lag vinner med ett mål = Du vinner med halva insatsen och får tillbaka den andra halvan
Ditt lag vinner med minst två mål = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar

Asian Handicap -1

Ditt lag vinner med ett mål = Du får tillbaka hela insatsen
Ditt lag vinner med minst två mål = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar

Asian Handicap -1.25

Ditt lag vinner med ett mål = Du förlorar halva insatsen och får tillbaka den andra halvan
Ditt lag vinner med minst två mål = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar

Asian Handicap -1.5

Ditt lag vinner med ett mål = Du förlorar
Ditt lag vinner med minst två mål = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar

Asian Handicap -1.75

Ditt lag vinner med ett mål = Du förlorar
Ditt lag vinner med två mål = Du vinner med halva insasten och får tillbaka andra halvan
Ditt lag vinner med minst 3 mål = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar

Asian Handicap -2

Ditt lag vinner med ett mål = Du förlorar
Ditt lag vinner med två mål = Du får tillbaka hela insatsen
Ditt lag vinner med minst 3 mål = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar

Asian Handicap -2.25

Ditt lag vinner med ett mål = Du förlorar
Ditt lag vinner med två mål = Du förlorar halva insasten och får tillbaka andra halvan
Ditt lag vinner med minst tre mål = Du vinner
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar

Asian Handicap - 2.5

Ditt lag vinner med minst tre mål = Du vinner
Ditt lag vinner med färre än tre mål = Du förlorar
Ditt lag förlorar = Du förlorar
Det blir oavgjort = Du förlorar